Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności JDK Invest Sp. z o.o. 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka JDK Invest  Sp z o.o. , z siedzibą w Gdyni  przy ul. Chwaszczyńska 178, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001053958 i posługująca się numerem NIP 9581736580, zwana dalej  „JDK INVEST Sp z o.o. Spółką. Kontakt z JDK Invest Sp z o.o. w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@jdkinvest.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

JDK Invest Sp z o. o  zgodnie z zakresem swojej  działalności, przetwarza Pana/Pani dane osobowe  w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. Dane osobowe będę przetwarzane w określonych celach : 

 1. zawarcia oraz prawidłowej realizacji umów związanej z nabywaniem nieruchomości (rezerwacyjnej, deweloperskiej lub przenoszącej własność) jak i innych umów o świadczenie usług np. ubezpieczeniowych, (dalej: Umowa) albo podjęcia czynności na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy. 
 1. wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 1. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy lub po jej zakończeniu. 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie: 
 

 1.  w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy albo podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej RODO): 
 1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
 1.  w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji umowy lub po jej zakończeniu – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji ww. celów (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Podanie przez Ciebie danych osobowych Polityki jest warunkiem zawarcia umowy, gdyż bez ich podania nie będziemy jej w stanie z Tobą zawrzeć. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż bez ich podania niemożliwe będzie wywiązanie się przez nas z obowiązków prawnych, które zostały na nas nałożone jak też nie będziemy mogli realizować naszych prawnie uzasadnionych interesów. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit a, b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. 

W celu rozparzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:  

 • imię , nazwisko , adres e-mail , nr telefonu , adres 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. art. 6 ust 1 lit a, b   RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy 

W celu kontaktu telefonicznego, przesyłania powiadomień sms przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię, nazwisko, nr telefonu. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.  

W celu przesyłania powiadomień sms przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię, nazwisko, nr telefonu. 

Przesłanie wiadomości sms nie zawiera żadnych treści marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a  RODO ,  który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie  dobrowolnie udzielonej zgody . 

W celu przechowywania ofert przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię, nazwisko,  nr telefonu, adres e-mail , nr telefonu  

może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z usługi podejmie Pan/Pani po pewnym czasie od otrzymania oferty .  

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest umożliwienie zawarcia umowy przez określony czas bez konieczności powtarzania wyceny); 

W celu badania satysfakcji przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu   

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie opinii klientów, aby dostosować ofertę do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych); 

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię, nazwisko , adres email , nr telefonu  
 •  

przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa oraz, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO); 

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię i nazwisko, 
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany), 
 • numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), 
 • adres e-mail, 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich); 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię i nazwisko ,  adres e-mail , nr telefonu  

na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.  

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umów, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda); 

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do firmy, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • data i godzina odwiedzin strony, 
 • rodzaj systemu operacyjnego, 
 • przybliżona lokalizacja, 
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, 
 • czas spędzony na stronie, 
 • odwiedzone podstrony, 
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes/ 

 1.  Cookies 
 1. JDK Invest Sp z o.o. na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy : social media : Facebook, Google , Instagram, tiktok, youtoube 
 1. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt): 
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; 
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach; 
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron; 
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej; 
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci; 
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka. 
 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości. 
 1. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. 
 1. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc. 
 1. Prawo wycofania zgody 
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. 
 1. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy: 
 1. wysłać maila bezpośrednio do JDK Invest Sp z o.o. na adres  email biuro@jdkinvest.pl, 
 1. złożenie pisma w siedzibie spółki lub poprzez pocztę na adres Gdynia 81-571,  
  ul. Chwaszczyńska 178. 
 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 
 1. Wymóg podania danych osobowych 
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie skorzystania oferty z JDK Invest   Sp z o.o.. 
 1. Aby zawrzeć i/lub wykonać umowę, konieczne jest podanie wszystkich danych niezbędnych do umowy: imienia oraz nazwiska , adresu zamieszkania , adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy. 
 1. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją umowy, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego. 
 1. Jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać powiadomienia smsem w celu realizacji umowy, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości. 
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.jdkinvest.pl mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podany sposób wpływać na jej sytuację. Profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego serwisu, profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.  

 1. Odbiorcy danych osobowych 
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych.  
  W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe podmiotom powiązanym oraz współpracującym z nami prawnikom i informatykom. 
 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej. 
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych 
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 
 1. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres: 
 • przez okres trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy. 
 • 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie); 
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy prezentacji oferty , a jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy; 
 • 7 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego; 
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; 
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie. 
 1. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia. 
 1. Uprawnienia podmiotów danych 
 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: 
 • dostępu do swoich danych osobowych; 
 • sprostowania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych. 
 1. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. 
 1. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. 
 1. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: 
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub 
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 1. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. 
 1. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez: 
 • wysłanie maila do Administratora Bezpieczeństwa Informacji na adres biuro@jdkinvest.pl  
 1. Prawo do wniesienia skargi 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 1. Postanowienia końcowe 
 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone. 
 1. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie. 
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.